از نظرات شما سپاسگذاریم..

لطفا نظرات خود را در مورد انواع خدمات ما و همچنین کتاب های نگاشته شده توسط تسهیلات نشر خاطره را از طریق ایمیل و یا فرم زیر برای ما ارسال نمایید:

وب سایت نشر خاطره به آدرس های زیر متعلق به گروه فرهنگی باقیات، مبتکر ارائه تسهیلات نگارش، چاپ و معرفی کتاب خاطرات بصورت حرفه ای بوده و به طور مستقیم ارتباطی با انتشارات خاطره (دارای پروانه نشر شماره 588) ندارد.
www.NashrKhatere.ir , www.NashreKhatere.ir , www.NashrKhatereh.ir , www.NashreKhatereh.ir


نشرخاطره در اخبار

...........................