اهمیت تجربه در سخنان بزرگان

هر چه مي توانيد از اشتباهات ديگران چيزهاي جديد بياموزيد. چون شما وقت كافي براي همه اين تجربيات نخواهيد داشت.     (آلفرد شين ولد)

تجربه همان چيزي است كه باعث مي شود شخص اشتباه جديدي را به جاي اشتباه قبلي مرتكب نشود.

در جواني ياد مي گيريم و در پيري مي فهميم.     (ماري ابنر)

زندگي هنر نقاشي كردن بدون پاك كن است.

انسان عاقل از تجربه خود درس می گیرد و انسان باهوش از  تجربه دیگران

اگر مي توانستيم تجاربه هايمان را به اندازه اي كه ارزش داشتند بفروشيم همه ميليونر بوديم.               (آبيگيل ون بورن)

با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنيد که چشمهايشان ، چهره ی سالها را ديده و گوشهايشان ، نوای زندگی را شنيده است .    (جبران خليل جبران)

تجربه بهترين درس است هر چند حق التدريس آن گران باشد.    (کارلايل)

زندگي گره اي نيست كه در جست و جوي گشودن آن باشيم، [ بلكه ] حقيقتي است كه بايد آن را تجربه كرد.      (سورن كي ير كگارد)

همه آدمهاي موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته اند.    (جان ماكسول)

دنيا به همت جوانان و تجربه پيران اداره مي شود.     (نظام وفا)

اگر آنچه از گذشته تجربه آموخته ايم در آينده به كار بريم، مثل اين است كه دو بار عمر كرده باشيم.     (محمد حجازي)

پسرم بزرگترين نفرين آن است كه همه چيز را تجربه كني.     (لقمان)

هيچ گاه براي صلح و آرامش، تجربه يا باورهاي خود را زير پا نگذاريد.    (داگ هامرشولد)

وب سایت نشر خاطره به آدرس های زیر متعلق به گروه فرهنگی باقیات، مبتکر ارائه تسهیلات نگارش، چاپ و معرفی کتاب خاطرات بصورت حرفه ای بوده و به طور مستقیم ارتباطی با انتشارات خاطره (دارای پروانه نشر شماره 588) ندارد.
www.NashrKhatere.ir , www.NashreKhatere.ir , www.NashrKhatereh.ir , www.NashreKhatereh.ir


نشرخاطره در اخبار

...........................