از چاپ این کتاب های خاطره حمایت کنید:

افراد بسیاری در جامعه ما زندگی می کنند که داستان اقدامات و فعالیت های آنها می توانند برای جوانان جامعه امروز و فردا داستان های سازنده ای به شمار آیند.

در صورت تمایل به حمایت مادی و معنوی از نگارش و چاپ کتاب فراز و نشیب های زندگی مدیران، معلمان و دیگر افراد جامعه و همچنین نگارش کتاب سرگذشت ساخت و یا ایجاد مکان ها و یا گروه های شهر مان با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

 

وب سایت نشر خاطره به آدرس های زیر متعلق به گروه فرهنگی باقیات، مبتکر ارائه تسهیلات نگارش، چاپ و معرفی کتاب خاطرات بصورت حرفه ای بوده و به طور مستقیم ارتباطی با انتشارات خاطره (دارای پروانه نشر شماره 588) ندارد.
www.NashrKhatere.ir , www.NashreKhatere.ir , www.NashrKhatereh.ir , www.NashreKhatereh.ir


نشرخاطره در اخبار

...........................