درباره ما

گروه فرهنگی باقیات به منظور ارج نهادن به تجربیات یکایک افراد جامعه و با تکیه بر تجربیات فرهنگی خود در امور مشاوره و روانشناسی، تالیف و تحقیق، چاپ و نشر و همچنین خبر رسانی در امور مرتبط پروژه ای تحت عنوان نشرخاطره را و با هدف استخراج دانش پنهان خاطرات ایشان، طرح ریزی نموده است.

متخصصان حرفه ای در هر مرحله از پروژه استخراج، نگارش، ویرایش، آماده سازی، چاپ، توزیع و معرفی کتاب از ویژگی های متمایز نشر خاطره می باشد.

نشر خاطره، تهیه کننده، نویسنده و ناشر کتاب خاطرات شما در ایران و جهان

 لازم به ذکر است که وب سایت نشر خاطره به آدرس های زیر متعلق به گروه فرهنگی باقیات مبتکر ارائه تسهیلات نگارش، چاپ و معرفی کتاب خاطرات بصورت حرفه ای بوده و به طور مستقیم ارتباطی با انتشارات خاطره (دارای پروانه نشر شماره ۵۸۸) ندارد.

البته تلاش خواهیم کرد تا با همکاری سازنده با این موسسه، کتاب های شما را تحت عنوان و شابک انتشارات خاطره در داخل و خارج از کشور منتشر نماییم.

www.NashrKhatere.ir

www.NashreKhatere.ir

www.NashrKhatereh.ir

 www.NashreKhatereh.ir

 

مدیریت و اجرا: محسن رحماندوست

گروه فرهنگی باقیات؛ ارائه دهنده تسهیلات چاپ و نشر جهانی آثار ارزشمند ادبی، فرهنگی، هنری، مذهبی و علمی ایران

 

وب سایت نشر خاطره به آدرس های زیر متعلق به گروه فرهنگی باقیات، مبتکر ارائه تسهیلات نگارش، چاپ و معرفی کتاب خاطرات بصورت حرفه ای بوده و به طور مستقیم ارتباطی با انتشارات خاطره (دارای پروانه نشر شماره 588) ندارد.
www.NashrKhatere.ir , www.NashreKhatere.ir , www.NashrKhatereh.ir , www.NashreKhatereh.ir


نشرخاطره در اخبار

...........................