داستان زندگی شما: از نگارش تا معرفی در اخبار

داستان زندگی شما: از نگارش تا معرفی در اخبار

با کمک تسهیلات کامل نشر خاطره شما می توانید خاطرات نوشته و یا نانوشته خود را با کمک و همراهی متخصصان حرفه ای ما به صورت کتابی ارزشمند نوشته، منتشر، و در داخل و حتی در سطح جهانی آن را معرفی و توزیع نمایید. درواقع پس از استخراج کتاب خاطرات تان از گفتگوهای شما با همکاران ما، کتاب منتشر شده شما در اختیار خبرنگاران رخش های ادبی و فرهنگی قرار می گیرد تا به خوبی در سطح داخلی و خارجی معرفی گردد.   جهت سفارش تهیه، چاپ و توزیع داخلی و بین المللی کتاب خود و یا والدین عزیزتان، هم اکنون با ما تماس بگیرید:

تماس با ما جهت سفارش

وب سایت نشر خاطره به آدرس های زیر متعلق به گروه فرهنگی باقیات، مبتکر ارائه تسهیلات نگارش، چاپ و معرفی کتاب خاطرات بصورت حرفه ای بوده و به طور مستقیم ارتباطی با انتشارات خاطره (دارای پروانه نشر شماره 588) ندارد.
www.NashrKhatere.ir , www.NashreKhatere.ir , www.NashrKhatereh.ir , www.NashreKhatereh.ir


نشرخاطره در اخبار

...........................